Composición da comisión permanente

  - Presidente:
 •  Alfonso Cabaleiro Durán
  - Vicepresidente I:
 •  María del Mar Pereira Álvarez
  - Vicepresidente II:
 • Roberto Varela Fariña
  - Secretario:
 • Enrique González Murga

GRUPO VOCAIS
1 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Ignacio Otero López
Cristóbal Varela Artime
2 ADMINISTRACIÓN LOCAL Mª Teresa Pedrosa Silva
3 UNIVERSIDADES E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Ramón Bermúdez de Castro Olavide
4 SINDICATOS Paula Castro Lago
5 e 6 USUARIOS, INDUSTRIAIS E COMERCIALIZADORES Jorge Cebreiros Arce
7 OPERADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓNS Juan José de Santiago Laguillo
José Angel Abeal
8 CRTVG Antonio Posse Peña
9 CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA Anxo Quintanilla Louzao
10 TELEVISIÓN E RADIODIFUSIÓN Luis Pérez Fernández
11 XORNAIS GALEGOS Julio Rodríguez González
12 ASOCIACIÓNS DO AUDIOVISUAL María Ignacia Ceballos
13 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA Jesús Gamallo Aller
14 PERSONALIDADES DE RECOÑECIDO PRESTIXIO Alfonso Sánchez Izquierdo
Francisco Campos Freire
José Manuel Soto Vázquez