Composición do Consello Asesor

  Presidente:
 • (*) Sr. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJOÓ
  Vicepresidente I:
 • (*) Sr. D. ALFONSO CABALEIRO DURÁN
  Vicepresidente II:
 • (*) Sra. Dna. MARÍA DEL MAR PEREIRA ÁLVAREZ
  Vicepresidente III:
 • (*) Sr. D. ROBERTO VARELA FARIÑA

  (*) actualización en función do cargo

VOGAIS
1. En representación da Administración Autonómica :
  - Pol/os departamento/s con competencias en materia de cultura:
  Vogal Titular: Francisco Rodríguez López
  Vogal Suplente: Cristina Fabeiro Varela
  Vogal Titular: Juan Carlos Fernández Fasero
  Vogal Suplente: Ana Rosales Resille
  - Pol/os departamento/s con competencias en materia de modernización tecnolóxica:
  Vogal Titular: Hilda Souto Martínez
  Vogal Suplente: José Miguel Gómez Apesteguía
  Vogal Titular: Cristóbal Varela Artime
  Vogal Suplente: Jaime Barros Leboreiro
  - Pol/os departamento/s con competencias en materia de protección civil:
  Vogal Titular: José Antonio Fernández López
  Vogal Suplente: Pedro Luis Sánchez Castro
  Vogal Titular: Roberto Suárez Vázquez
  Vogal Suplente: Javier González Domínguez
  - Pol/os departamento/s con competencias en materia de medios de comunicación audiovisual:
  Vogal Titular: Ignacio Otero López
  Vogal Suplente: Jaime Vázquez Oliván
  Vogal Titular: Mª Mar Sánchez Sierra
  Vogal Suplente: Felicitas Rodríguez González
  Vogal Titular: Guillermo Escrigas Rodríguez
  Vogal Suplente: Gonzalo A. López-Santos Ruibal
  - Por cada un dos restantes departamentos que integran a Xunta de Galicia:
  Vogal Titular: Rosa María Pedrosa Pedrosa
  Vogal Suplente: Pablo Vázquez Pena
  Vogal Titular: José Antonio Fernández Vázquez
  Vogal Suplente: Cristina Castroviejo Ojea
  Vogal Titular: Benito Fernández Rodríguez
  Vogal Suplente: Javier Ochoa Díaz
  Vogal Titular: Xosé Miguel Alonso Boó
  Vogal Suplente: María Xosé García Barallobre
  Vogal Titular: Manuel Suárez Lemus
  Vogal Suplente: Josefina Monteagudo Romero
  Vogal Titular: Cristina Ortiz Dorda
  Vogal Suplente: Pablo Nimo Rios
  Vogal Titular: Jorge Atán Castro
  Vogal Suplente: Antonio Crespo Iglesias
  Vogal Titular: Pastora Charlín González
  Vogal Suplente: Antonio Basanta Fernández
2. En representación da Administración Local:
  - Polas Deputacións Provinciais:
  Deputación Provincial de A Coruña:
  Vogal Titular: Margarida Vázquez Veras
  Vogal Suplente: Bernardino Rama Seoane
  Deputación Provincial de Lugo:
  Vogal Titular: Manuel Martínez Núñez
  Vogal Suplente: Juan José Díaz Valiño
  Deputación Provincial de Ourense:
  Vogal Titular: Plácido Álvarez Dobaño
  Vogal Suplente: Moisés Blanco Paradelo
  Deputación Provincial de Pontevedra:
  Vogal Titular: Mª Teresa Pedrosa Silva
  Vogal Suplente: Francisca Canal Gómez
  - Pola Federación Galega de Municipios e Provincias:
  Vogal Titular: Carlos Antonio Fernández Castro
  Vogal Suplente: Francisco José Fraga Civeira
  Vogal Titular: Perfecto Rodríguez Muíños
  Vogal Suplente: Manuel Taboada Vigo
  - Polas sete cidades maiores de Galicia:
  Concello de A Coruña:
  Vogal Titular: Mario López Rico
  Vogal Suplente: Florencio Cardador Canelo
  Concello de Lugo:
  Vogal Titular: Cristina Ares Castro-Conde
  Vogal Suplente: Alicia Rosa Peña Murias
  Concello de Ourense:
  Vogal Titular: Francisco Rodríguez Fernández
  Vogal Suplente: Agustín Fernández Gallego
  Concello de Pontevedra:
  Vogal Titular: Jacobo Moreira Ferro
  Vogal Suplente: Guadalupe Murillo Solís
  Concello de Vigo:
  Vogal Titular: Carlos López Font
  Vogal Suplente: Xesús López Carreira
  Concello de Santiago de Compostela:
  Vogal Titular: Andrés Fariña Cadenas
  Vogal Suplente: Rosa Fernández Somoza
  Concello de Ferrol:
  Vogal Titular: Angel Mato Escalona
  Vogal Suplente: María Concepción López Fernández
3. Polas Universidades de Galicia e organismos especializados:
  Universidade de A Coruña:
  Vogal Titular: José Luis Freire Nistal
  Vogal Suplente: Javier Sánz Larruga
  Universidade de Santiago de Compostela:
  Vogal Titular: Javier Franco Tubío
  Vogal Suplente: Xosé Pereira Fariña
  Universidade de Vigo:
  Vogal Titular: Edita de Lorenzo Rodríguez
  Vogal Suplente: Carmen García Mateo
  - Polo Centro de Supercomputación de Galicia:
  Vogal Titular: Ricardo Capilla Pueyo
  Vogal Suplente: Javier García Tobío
  - Polas Escolas de Imaxe e Son:
  IES "Imaxe e Son" – A Coruña:
  Vogal Titular: Xullo Xermade Barros
  Vogal Suplente: Francisco José Negreira Rodríguez
  Escola de Imaxe e Son de Vigo:
  Vogal Titular: Fernando Miguel Marcote Núñez
  Vogal Suplente: José Luis González González
  Escola de Imaxe e Son de Lugo:
  Vogal Titular: José Antonio Corredoira Teijeiro
  Vogal Suplente: María Taboada González
  - Pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións:
  Vogal Titular: Ramón Bermúdez de Castro Olavide
  Vogal Suplente: Ramón Mª Lois Santos
4. En representación dos Sindicatos:
  Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UXT):
  Vogal Titular: Senén Díaz Palacios
  Vogal Suplente: Delia Irene Martínez Conde
  Comisións Obreiras (CC.OO.):
  Vogal Titular: Melchor Roel López
  Vogal Suplente: María Teresa Pérez Pardo
  Confederación Intersindical Galega (CIGa):
  Vogal Titular: Paula Castro Lago
  Vogal Suplente: Begoña González Carballo
5. En representación dos usuarios:
  - Pola Asociación Española de usuarios de telecomunicacións e da Sociedade da Información:
  Vogal Titular: José Luis Solla
  Vogal Suplente: Luis Manuel López Aenlle
6. En representación dos industriais e comercializadores:
  - Pola Industria de Fabricación de Equipamentos de Telecomunicacións:
  Vogal Titular: Jorge Cebreiros Arce
  Vogal Suplente: José Manuel Lorenzo Cid
  Vogal Titular: Jorge Lorenzo Souto
  Vogal Suplente: Fausto Santamarina Fernández
  - Polos Comercializadores e importadores de equipamentos de telecomunicacións:
  Vogal Titular: Enrique Pérez Barros
  Vogal Suplente: Anxo Pérez Romaríz
7. En representación dos operadores de servicios de telecomunicaciones:
  Abertis Telecom, S.A.U.:
  Vogal Titular: Alfonso Juan Álvarez Villamarín
  Vogal Suplente: José López Aguiar
  Telefónica de España, S.A.U.:
  Vogal Titular: Ignacio Aller García
  Vogal Suplente: Miguel Hinojosa Sánchez
  Vodafone España, S.A.U.:
  Vogal Titular: Juan José de Santiago Laguillo
  Vogal Suplente: Paulino González Pan
  France Telecom España, S.A. - ORANGE
  Vogal Titular: Fernando Ballestero Díaz
  Vogal Suplente: Eva Pérez Fernández
  RETEGAL, S.A.:
  Vogal Titular: Jesús García Porto
  Vogal Suplente: Joaquín Alonso Montenegro
  Yoigo - Xfera Móviles, S.A.:
  Vogal Titular: Pedro Lois Cigarrán
  Vogal Suplente: Gabriel Míguez Marina
  Axión
  Vogal Titular: Jorge Alberto Jiménez Pérez
  Vogal Suplente: Amparo Iñigo Mingo
  - R - Cable Telecomunicaciones Galicia, S.A.:
  Vogal Titular: Arturo Dopico Pérez
  Vogal Suplente: Antonio Rodríguez del Corral
8. En representación da Compañía de Radiotelevisión de Galicia:
  Vogal Titular: Rosendo Luis Guerra González
  Vogal Suplente: Rosa Vilas Núñez
  Vogal Titular: Antonio Posse Peña
  Vogal Suplente: Javier Laíño Colinas
  Vogal Titular: Miguel Martínez Barrio
  Vogal Suplente: Juan Manuel Sanmartín Pérez
9. En representación do Consorcio Audiovisual de Galicia:
  Vogal Titular: Anxo Quintanilla Louzao
  Vogal Suplente: Reyes Abad Castelos
10. En representación da televisión e radiodifusión sonora:
  - Pola Radiotelevisión Española en Galicia:
  Vogal Titular:  
  Vogal Suplente:  
  - Polas Televisións Privadas de ámbito estatal con delegación en Galicia:
  La Sexta :
  Vogal Titular: José Pablo López Sánchez
  Vogal Suplente: Ramón Vigil Fernández
  - Polos grupos de comunicación que emiten a través das concesións de emisoras de carácter comercial, outorgadas pola CC.AA.:
  Grupo Correo Gallego :
  Vogal Titular: Luis Pérez Fernández
  Vogal Suplente: Jesús Suárez Castro
  Grupo Corporación Voz de Galicia :
  Vogal Titular: Manuel Arean Lalín
  Vogal Suplente: Santiago Pérez Otero
  Grupo Vocento :
  Vogal Titular: Bieito Rubido
  Vogal Suplente: José Luis Romero
  Radio Popular S.A. COPE:
  Vogal Titular: Javier Castro Dopico
  Vogal Suplente: Javier Maroño Fernández
  Unión Radio :
  Vogal Titular: Javier Otero Llovo
  Vogal Suplente: María Teresa Lago Faraldo
  Uniprex:
  Vogal Titular: Ignacio Capeáns Garrido
  Vogal Suplente: Miguel Angel Novoa Gil
  - Polas asociacións de emisoras concesionarias de servizo público de radiodifusión sonora e de televisión local:
  Asociación Galega de Televisións Locais (ASGATEL):
  Vogal Titular: Joaquín Barreiro Cajaraville
  Vogal Suplente: Isidro Barco
  Asociación de Emisoras Municipais de Galicia (EMUGA):
  Vogal Titular: Mª Socorro Cea Vázquez
  Vogal Suplente: Enrique Manuel Sanfiz Raposo
11. En representación dos xornais impresos galegos:
  La Voz de Galicia :
  Vogal Titular: Xosé Luis Vilela Conde
  Vogal Suplente: Luis Ventoso Castiñeira
  XornaldeGalicia.com:
  Vogal Titular: Miguel Angel Souto Fraga
  Vogal Suplente: Paulo Rodríguez Fernández
  La Opinión :
  Vogal Titular: José Antonio Freire Pastoriza
  Vogal Suplente: Luis Santiago Gónzalez Míguez
  El Correo Gallego:
  Vogal Titular: Luis Pousa Merens
  Vogal Suplente: Caetano Díaz Vidal
  Faro de Vigo, S.A.U. :
  Vogal Titular: Bruno Rodríguez Castro
  Vogal Suplente: José Antonio Estévez Acosta
  El Ideal Gallego :
  Vogal Titular: Juan Ramón Díaz García
  Vogal Suplente: Manuel Ferreiro Regueiro
  Atlántico Diario :
  Vogal Titular: Julio Rodríguez González
  Vogal Suplente: Valentín Verdejo García
  Diario de Pontevedra :
  Vogal Titular: Antón Galocha López
  Vogal Suplente: Pedro Pérez Santiago
  El Progreso de Lugo :
  Vogal Titular: Blanca García Montenegro
  Vogal Suplente: José de Cora Paradela
  La Region:
  Vogal Titular: Oscar Outeiriño Vila
  Vogal Suplente: Juan Manuel Díaz Avendaño
12. En representación das asociacións do audiovisual:
  - Polas asociacións mais importantes do audiovisual de Galicia:
  Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA):
  Vogal Titular: Ramón Domínguez Rego
    Vogal Suplente: Rafael Serrano Hernández
  Asociación Galega de Productoras Independentes (AGAPI):
  Vogal Titular: María Ignacia Ceballos
  Vogal Suplente: Sonia de Corcuera Ruíz y Oña
  - Pola Asociación de Telespectadores e Radioíntes de Galicia:
  Vogal Titular: Cándida Martínez González
    Vogal Suplente: Andrés Quintas Anido
  - Polas empresas de servizos de publicidade:
  Vogal Titular: Susana Gómez Carnero
  Vogal Suplente: Isabel Iglesias Oviedo
13. En representación da Fundación Galicia-Europa:
  Vogal Titular: Jesús Gamallo Aller
  Vogal Suplente: José Manuel Blanco González
14. Vogais de recoñecido prestixio no sector das Telecomunicacións e do Audiovisual:
  Alfonso Sánchez Izquierdo
  Francisco Campos Freire
  Xosé López García
  José Manuel Soto Vázquez
  Ramón Varela Salgado
  Julio Fernández Rodríguez
  Manuel Gómez Santos
  Ghaleb Jaber Ibrahim
  Miguel Angel Merino Gil
  Manuel Pereira Pola
  José Luis Fernández Carneiro