Documentación

INFORMES presentados na reunión da COMISIÓN PERMANENTE celebrada o 14 de ABRIL de 2005, en Santiago de Compostela
Borrador de prego de bases administrativas e de condicións técnicas que rexerán a adxudicación do concurso, para o outorgamento de concesións de explotación de programas, para a prestación do servizo público, en xestión indirecta, de televisión dixital terrestre con COBERTURA AUTONÓMICA
Borrador de prego de bases administrativas e de condicións técnicas que rexerán a adxudicación do concurso, para o outorgamento de concesións de explotación de programas, para a prestación do servizo público, en xestión indirecta, de televisión dixital terrestre con COBERTURA LOCAL (segundo demarcación)
Borrador de prego de bases administrativas e de condicións técnicas que rexerán a adxudicación do concurso, para o outorgamento de concesións do servizo público de RADIODIFUSIÓN SONORA DIXITAL TERRESTRE CON COBERTURA AUTONÓMICA
Resume dos traballos do LIBRO BRANCO DO AUDIOVISUAL EN GALICIA